این دیدار به همت دانشگاه سراسری زنجان به منظور آشنایی دانشجویان با شرکت البرز ناب آرش و فرایند تولید شمش شکل گرفت در این بازدید تمامی فرایند تولید شمش بصورت بازدید میدانی و با تشریح فرایندهای شکل گیری فولاد برای دانشجویان برگزار شد

پشتیبانی واتساپ
1
برای پشتیبانی سریع در واتساپ با ما در ارتباط باشید