Select Language

ENG - فا

تلفن تماس

+98 243 528 4176

ارزش ها

شرکت مجتمع فولاد البرز ناب آرش (سهامی خاص) با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از دانش فنی و مدرن روز، تولید انواع شمش فولادی، همچنین انواع نبشی، سپری، میلگرد، ناودانی و تیر آهن را در ابعاد مختلف و بنا به درخواست مشتری به روش نورد گرم طبق استاندارد های جهانی بر عهده دارد. این مجتمع ارزش هایی از قبیل: - رعایت کلیه الزامات و مقررات قانونی - رعایت ارزش های اسلامی و تقویت وجدان کاری - ایجاد اشتغال واقعی و موثر از طریق توسعه فعالیتها - ارزش افزایی برای مشتریان و سایر ذینفعان - توسعه بهره وری نیروی انسانی و مشارکت کارکنان، کار گروهی و خلاقیت، نوآوری و بهبود مستمر - ایجاد محیط کار ایمن با ارزیابی و کنترل ریسک ها - حفظ موازین و اصول کیفیت، بهداشت حرفه ای و مدیریت زیست محیطی - استفاده از روشهای مناسب برای مصرف بهینه انرژی و مدیریت پسماند را به عنوان سرلوحه کاری خود قرار داده است.